Beelden voor de publieke ruimte

2011/2012 Z.t. gebouw Kaleidoskoop, Nieuwkoop
2008/2013 Z.t, wijk tuinen van Mollenburg, Gorinchem, uitvoering uitgesteld i.v.m. economische recessie
2002/2015 ‘Grondgebonden’, Voorschoten, deels gerealiseerd, deels in uitvoering
1997 Voorstel voor toegangshek, Consumentenbond, Den Haag
1994 ‘Poort’, brandweerkazerne, Lisse
1993 ‘Loci e imagines I’, begraafplaats ‘Ter Navolging’, Scheveningen