Malieveld

 

Malieveld-01
Malieveld02
Malieveld03
Malieveld04
Malieveld05
Malieveld06
Malieveld07
Malieveld08
Malieveld09
Malieveld10
Malieveld12
previous arrow
next arrow

2013 –
Wisselende, tijdelijke ingrepen op het malieveld in Den Haag

“Vriendelijk verzoek aan de burgers van Den Haag en omstreken om des zaterdags van 11.00 tot 12.00 uur weg te blijven van het Malieveld.

Wekelijks komt er een wisselend groepje kunstenaars bijeen die, in de luwte van de openbare ruimte, op een veelal drassig veld, experimenten uitvoeren die op termijn kunnen leiden tot potentiële nieuwe vormen van kunst voor hen die de toekomst een warm hart toedragen.

De kunstenaars werken er in alle eenvoud onder de omstandigheden die zich wekelijks op het Malieveld voordoen. Hoewel de werken plaatsvinden in het openbaar en door iedereen kunnen worden gadegeslagen, dient te worden vermeld dat een groot deel van de werken is gedoemd te mislukken en derhalve niet geschikt is voor een algemeen publiek.
(tekst: trendbeheer.nl)