Nij Beets

NijBeets1
NijBeets2
NijBeets3
previous arrow
next arrow

Literatuur die zich afspeelt in dit veenlandschap, oude topografische kaarten, de langgerekte zwarte turfbootschuur en de ontwikkeling van de arbeidersbeweging. Inspiratiebronnen voor een 15 meter lange ‘lijntekening’ gemaakt van rood textielband. De lijnen van het landschap eind 19de eeuw, het formaat van de turfblokken in deze streek, takken en wortelstructuren van in het veen achtergebleven delen van bomen. Als een transparante tekening verbindt het de architectuur van de schuur met de boot en het gereedschap, de geschiedenis van het veen en het landschap waarin wij ons nu bevinden.

Titel: Nat Land 2019
Afmeting: 15.25 x 2 meter
Materiaal: rood textielband, bevestigingsmateriaal
Plaats: openluchtmuseum Nij Beets

Zie het artikel in de Leeuwarder Courant (3MB).