Omschrijving werk

Leontine Lieffering: “In de tekeningen, installatie en beelden voor de publieke ruimte staat het onderzoek naar plekken en ruimtes centraal. Ik werk meestal in situ en reageer op de locatie door oude gebruiken/functies bloot te leggen of vergane architecturale structuren weer te visualiseren. Het zijn niet altijd reguliere tentoonstellingsruimtes maar bij voorkeur plekken met een bijzondere functie of geschiedenis. Een voormalige graanoverslagpakhuis, een kluis in een gemeente archief, een portiek in een afbraakwijk. Hierin pIaats ik mijn installaties die verwijzen naar een denkbeeldige ruimte. Ontleend aan de alledaagse werkelijkheid onderscheiden ze zich daarvan door een enkel element uit zijn context te nemen, een specifiek materiaal te gebruiken en deze op een bepaalde manier te plaatsen in de ruimte. Het ontbreken van de hele vorm, het ‘niet compleet zijn’ geeft ruimte voor vermoedens, gedachten en verhalen. Het tekenen neemt in mijn werk een belangrijke plaats in. Het is een manier om mijn gedachten te ordenen, een snelle notitie van ideeën waaruit ik put om mijn ruimtelijke werken te ontwikkelen. Deze kunnen sluimeren en door het bezoeken van een bepaalde locatie geactiveerd worden. Vanuit een proces van onderzoek naar geschiedenis en betekenis van een plek ontstaat een vermoeden van een beeld dat zich verder ontwikkelt tot een toevoeging of een ingreep in de ruimte. Beelden nemen hun plek in in de ruimte op zo’n wijze dat je uiteindelijk de ruimte zélf anders waarneemt terwijl je door het werk dat zich ervoor bevindt heen kijken. Het maakt je bewust van je perspectief. De bezoeker wordt aangezet om positie te kiezen, en opnieuw naar de omgeving te kijken”.